UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đối với người khuyết tật chưa được hưởng TCXH: - Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động TB và XH; - Bản sao giấy xác nhận khuyết tật; - Bản sao sổ hộ khẩu; - Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân; - Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; - Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y t
2 Đối với NKT đang hưởng TCXH hàng tháng: - Bản sao quyết định hưởng TCXH hàng tháng; - Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Anh Hùng
Bước 2: Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Bước 3: Lãnh dạo UBND thành phố Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Tuyết
Bước 4: Phòng chuyên môn nhận kết quả Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Lương Thị Kim Oanh