UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội
2 Bản sao giấy xác nhận người khuyết tật
3 Bản sao sổ hộ khẩu
4 Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ LĐ-TB&XH đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Anh Hùng
Bước 2: Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Bước 3: Lãnh đạo UBND thành phố Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Tuyết
Bước 4: Phòng chuyên môn nhận kết quả Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Lương Thị Kim Oanh