UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị điều chỉnh GPXD
2 Tệp tin chứa bản chụp chính GPXD đã được cấp, hồ sơ thiết kế đã được duyệt
3 Tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp GPXD (02 bộ)
4 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
5 ủy quyền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Bùi Anh Dũng
Bước 2: Tiếp nhận & xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Bước 3: Lãnh đạo UBND TP phê duyệt Cán bộ giải quyết Lê Quang Minh
Bước 4: Nhận kết quả & lưu hồ sơ Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Phạm Thị Kiều Hạnh