UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Ngọc Hà
Bước 2: Trả hồ sơ tại 1 cưa Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Thanh Tâm
Hồ sơ đang ở bước 3: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Thanh Tâm