UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2 Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Giang Thị Thùy Linh
Bước 2: Tiếp nhận & xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Tài Chính
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trần Thị Thu