UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh( thân nhân), thẻ thương binh, quyết định hưởng da cam
2 Đơn xác nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Duyên
Bước 2: Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trần Thị Hồng Điệp