UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai tử
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Phương Huy Quân
Bước 2: Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết Phương Huy Quân
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Phương Huy Quân