UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).
2 Quyết định 1130/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên
3 GCN QSD đất
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Hoàng Kiều Oanh
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Hoàng Kiều Oanh
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Hoàng Kiều Oanh