UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu.
2 Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Đỗ Quang
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Đỗ Quang
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Đỗ Quang