UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Hồ sơ bổ sung theo hướng dẫn của Hội đồng xét duyệt TCXH
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Anh Hùng
Bước 2: Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Bước 3: Lãnh đạo UBND thành phố Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Tuyết
Bước 4: Phòng chuyên môn nhận kết quả Cán bộ giải quyết Phòng Lao Động
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Lương Thị Kim Oanh