UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau thì phải nộp giấy tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình (nếu người đó không chứng minh được thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú để tiến hành kiểm tra xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Minh Huệ
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Minh Huệ
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Nguyễn Thị Minh Huệ