UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 07/2024

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 16/07/2024)

NĂM 2024

27

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 0

THÁNG

7

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

6

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

5

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

4

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

3

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

2

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

1

Tổng số:

27

Kỳ trước:

27

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH