UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 03/2023

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 31/03/2023)

NĂM 2023

28

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 0

THÁNG

3

Tổng số:

28

Kỳ trước:

28

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

2

Tổng số:

28

Kỳ trước:

28

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

1

Tổng số:

28

Kỳ trước:

28

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH