UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.16xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Phạm Quang Hiếu 31/10/2022 17:56 08/11/2022 08:00 Hoàn thành
2 000.21xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TRẦN QUỐC TOẢN 31/10/2022 17:52 29/11/2022 08:00 Hoàn thành
3 000.16xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Phạm Thái Bình 31/10/2022 17:42 08/11/2022 08:00 Hoàn thành
4 000.16xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Dương Văn Đặt 31/10/2022 17:34 29/11/2022 08:00 Hoàn thành
5 000.16xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Vũ Kim Dũng 31/10/2022 17:26 29/11/2022 08:00 Hoàn thành
6 000.16xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Tuấn Dũng 31/10/2022 17:17 04/11/2022 08:00 Hoàn thành
7 000.16xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Nguyễn Thái Sơn 31/10/2022 17:07 02/11/2022 08:00 Hoàn thành
8 000.27xxxxxx Thủ tục đăng ký lại kết hôn Nguyễn Thị Hạ 31/10/2022 16:58 11/11/2022 08:00 Hoàn thành
9 000.27xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Lân 31/10/2022 16:57 08/11/2022 08:00 Hoàn thành
10 000.27xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị La 31/10/2022 16:56 08/11/2022 08:00 Hoàn thành
11 000.27xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lê Sỹ Thắng 31/10/2022 16:55 08/11/2022 08:00 Hoàn thành
12 000.27xxxxxx Thủ tục đăng ký kết hôn Trần Thị Hà 31/10/2022 16:55 08/11/2022 08:00 Hoàn thành
13 000.27xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Vũ Thị Liễu 31/10/2022 16:52 04/11/2022 08:00 Hoàn thành
14 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Picenza 31/10/2022 16:52 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
15 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Duy Thông 31/10/2022 16:52 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
16 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Hoàng Lan 31/10/2022 16:51 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
17 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Hoàng Lan 31/10/2022 16:51 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
18 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Hoàng Lan 31/10/2022 16:51 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
19 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Huyền Trang 31/10/2022 16:51 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
20 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Vũ Huyền Trang 31/10/2022 16:50 02/11/2022 08:00 Hoàn thành
21 000.12xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 31/10/2022 16:41 02/11/2022 08:00 Hoàn thành
22 000.12xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) PHAN THỊ MAI 31/10/2022 16:41 02/11/2022 08:00 Hoàn thành
23 000.12xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 31/10/2022 16:41 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
24 000.12xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG THƠM 31/10/2022 16:40 03/11/2022 08:00 Hoàn thành
25 000.12xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG THƠM 31/10/2022 16:40 03/11/2022 08:00 Hoàn thành