UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp GPXD
2 Bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
3 Bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Phạm Thị Kiều Hạnh
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Bước 3: Lãnh đạo UBND phê duyệt Cán bộ giải quyết Lê Quang Minh
Bước 4: Nhận kết quả & lưu hồ sơ Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Phạm Thị Kiều Hạnh