UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp GPXD
2 Bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
3 Bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng
4 Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề
5 Bản kê khai kinh nghiệm của đơn vị thiết kế; Chứng chỉ hành nghề bản sao của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
6 Giấy ủy quyền
7 Bổ sung mẫu đơn
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Phạm Thị Kiều Hạnh
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Bước 3: Lãnh đạo UBND phê duyệt Cán bộ giải quyết Lê Quang Minh
Bước 4: Nhận kết quả & lưu hồ sơ Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Phạm Thị Kiều Hạnh