UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng
2 Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Lê Thị Mỹ Hạnh
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Lê Thị Mỹ Hạnh
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Lê Thị Mỹ Hạnh