UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải nộp (bản sao) giấy tờ hợp lệ để chứng minh (Bản án, quyết định thuận tình ly hôn, Trích lục bản án, Trích lục khai tử);
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Huyền Trang
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Nguyễn Huyền Trang
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Nguyễn Huyền Trang