UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI
TRONG NGÀY

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN

ĐÃ TIẾP NHẬN: 7
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 5
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG THÁNG

ĐÃ TIẾP NHẬN: 34
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 19
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 5

Một cửa điện tử

Tháng 11/2017

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 18/11/2017)

NĂM 2017

43

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 43

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 9

THÁNG

11

Tổng số:

36

Kỳ trước:

2

Đã tiếp nhận:

34

Đã giải quyết:

7

THÁNG

10

Tổng số:

9

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

9

Đã giải quyết:

2

THÁNG

9

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

8

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

7

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

6

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

5

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

4

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

3

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

2

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

1

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay
Tuần này
Tháng này

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH