UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 06/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 24/06/2021)

NĂM 2021

55.523

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 55.074

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 55.208

THÁNG

6

Tổng số:

11.504

Kỳ trước:

424

Đã tiếp nhận:

11.080

Đã giải quyết:

11.190

THÁNG

5

Tổng số:

9.431

Kỳ trước:

362

Đã tiếp nhận:

9.069

Đã giải quyết:

9.007

THÁNG

4

Tổng số:

9.985

Kỳ trước:

480

Đã tiếp nhận:

9.505

Đã giải quyết:

9.622

THÁNG

3

Tổng số:

12.662

Kỳ trước:

263

Đã tiếp nhận:

12.399

Đã giải quyết:

12.182

THÁNG

2

Tổng số:

5.547

Kỳ trước:

294

Đã tiếp nhận:

5.253

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.217

Kỳ trước:

449

Đã tiếp nhận:

7.768

Đã giải quyết:

7.923

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH