UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 04/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 11/04/2021)

NĂM 2021

29.598

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 29.151

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 29.252

THÁNG

4

Tổng số:

4.208

Kỳ trước:

454

Đã tiếp nhận:

3.754

Đã giải quyết:

3.863

THÁNG

3

Tổng số:

12.637

Kỳ trước:

241

Đã tiếp nhận:

12.396

Đã giải quyết:

12.182

THÁNG

2

Tổng số:

5.525

Kỳ trước:

273

Đã tiếp nhận:

5.252

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.196

Kỳ trước:

447

Đã tiếp nhận:

7.749

Đã giải quyết:

7.923

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH