UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 03/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/03/2021)

NĂM 2021

15.485

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 15.037

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 14.961

THÁNG

3

Tổng số:

2.277

Kỳ trước:

239

Đã tiếp nhận:

2.038

Đã giải quyết:

1.753

THÁNG

2

Tổng số:

5.523

Kỳ trước:

273

Đã tiếp nhận:

5.250

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.197

Kỳ trước:

448

Đã tiếp nhận:

7.749

Đã giải quyết:

7.924

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH