UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 10/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 18/10/2021)

NĂM 2021

103.011

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 102.564

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 102.720

THÁNG

10

Tổng số:

7.507

Kỳ trước:

320

Đã tiếp nhận:

7.187

Đã giải quyết:

7.217

THÁNG

9

Tổng số:

11.174

Kỳ trước:

289

Đã tiếp nhận:

10.885

Đã giải quyết:

10.854

THÁNG

8

Tổng số:

11.639

Kỳ trước:

648

Đã tiếp nhận:

10.991

Đã giải quyết:

11.349

THÁNG

7

Tổng số:

14.677

Kỳ trước:

473

Đã tiếp nhận:

14.204

Đã giải quyết:

14.029

THÁNG

6

Tổng số:

15.713

Kỳ trước:

409

Đã tiếp nhận:

15.304

Đã giải quyết:

15.240

THÁNG

5

Tổng số:

9.416

Kỳ trước:

347

Đã tiếp nhận:

9.069

Đã giải quyết:

9.007

THÁNG

4

Tổng số:

9.982

Kỳ trước:

478

Đã tiếp nhận:

9.504

Đã giải quyết:

9.635

THÁNG

3

Tổng số:

12.660

Kỳ trước:

261

Đã tiếp nhận:

12.399

Đã giải quyết:

12.182

THÁNG

2

Tổng số:

5.545

Kỳ trước:

292

Đã tiếp nhận:

5.253

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.215

Kỳ trước:

447

Đã tiếp nhận:

7.768

Đã giải quyết:

7.923

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH