UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 11/2020

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/11/2020)

NĂM 2020

93.750

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 93.324

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 93.471

THÁNG

11

Tổng số:

9.805

Kỳ trước:

334

Đã tiếp nhận:

9.471

Đã giải quyết:

9.541

THÁNG

10

Tổng số:

13.762

Kỳ trước:

303

Đã tiếp nhận:

13.459

Đã giải quyết:

13.428

THÁNG

9

Tổng số:

9.211

Kỳ trước:

899

Đã tiếp nhận:

8.312

Đã giải quyết:

8.894

THÁNG

8

Tổng số:

10.998

Kỳ trước:

281

Đã tiếp nhận:

10.717

Đã giải quyết:

10.099

THÁNG

7

Tổng số:

10.468

Kỳ trước:

299

Đã tiếp nhận:

10.169

Đã giải quyết:

10.187

THÁNG

6

Tổng số:

9.523

Kỳ trước:

343

Đã tiếp nhận:

9.180

Đã giải quyết:

9.224

THÁNG

5

Tổng số:

8.977

Kỳ trước:

297

Đã tiếp nhận:

8.680

Đã giải quyết:

8.634

THÁNG

4

Tổng số:

4.352

Kỳ trước:

322

Đã tiếp nhận:

4.030

Đã giải quyết:

4.055

THÁNG

3

Tổng số:

9.232

Kỳ trước:

503

Đã tiếp nhận:

8.729

Đã giải quyết:

8.909

THÁNG

2

Tổng số:

7.448

Kỳ trước:

205

Đã tiếp nhận:

7.243

Đã giải quyết:

6.945

THÁNG

1

Tổng số:

3.760

Kỳ trước:

426

Đã tiếp nhận:

3.334

Đã giải quyết:

3.555

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH