UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 01/2018

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 22/01/2018)

NĂM 2018

620

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 547

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 388

THÁNG

1

Tổng số:

547

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

547

Đã giải quyết:

388

THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay
Tuần này
Tháng này

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH