UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 05/2021

Thành phố Thái Nguyên giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 18/05/2021)

NĂM 2021

40.283

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 39.836

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 39.906

THÁNG

5

Tổng số:

5.270

Kỳ trước:

338

Đã tiếp nhận:

4.932

Đã giải quyết:

4.895

THÁNG

4

Tổng số:

9.962

Kỳ trước:

458

Đã tiếp nhận:

9.504

Đã giải quyết:

9.622

THÁNG

3

Tổng số:

12.640

Kỳ trước:

241

Đã tiếp nhận:

12.399

Đã giải quyết:

12.182

THÁNG

2

Tổng số:

5.525

Kỳ trước:

273

Đã tiếp nhận:

5.252

Đã giải quyết:

5.284

THÁNG

1

Tổng số:

8.196

Kỳ trước:

447

Đã tiếp nhận:

7.749

Đã giải quyết:

7.923

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH