UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

 • 1

  Công dân/Tổ chức click vào Đăng ký trên Trang chủ của Hệ thống, sau đó nhập đầy đủ các thông tin:
         - Họ tên

 •        - Ngày sinh

 •        - Số CMND/Hộ chiếu

 •        - Số điện thoại

 •        - Địa chỉ thường trú

 •        - Tên đăng nhập

 •        - Mật khẩu
  Nhập Mã Xác nhận và sau đó click vào Đăng ký tài khoản.

  2

  Hệ thống kiểm tra các thông tin vừa nhập vào và yêu cầu hoàn thành nhập bổ sung thêm các thông tin cần thiết (nếu chưa nhập đủ).
 • 3

  Nếu các thông tin nhập vào chính xác và đầy đủ, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận hoàn thành đăng ký tài khoản.

 • 4

  Sau khi tài khoản được kích hoạt, Công dân/Tổ chức có thể sử dụng để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống.