UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Nguyễn Thị Thu Hiền 20/01/2021 18:35 17/02/2021 15:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) Đào Thị Thủy 20/01/2021 18:22 17/02/2021 15:00 Mới tiếp nhận
3 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Minh Tuyết 20/01/2021 17:22 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
4 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Văn Long 20/01/2021 17:21 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
5 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thùy Linh 20/01/2021 17:20 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
6 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thùy Linh 20/01/2021 17:19 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
7 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thùy Linh 20/01/2021 17:18 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
8 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thùy Linh 20/01/2021 17:18 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
9 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thùy Linh 20/01/2021 17:17 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
10 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thùy Linh 20/01/2021 17:16 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
11 000.20xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch TRẦN MẠNH CƯỜNG 20/01/2021 16:58 22/01/2021 08:00 Hoàn thành
12 000.20xxxxxx Thủ tục đăng ký khai sinh TRẦN MẠNH CƯỜNG 20/01/2021 16:57 22/01/2021 08:00 Hoàn thành
13 000.00xxxxxx Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường 20/01/2021 14:50 22/01/2021 15:00 Đã chuyển xử lý
14 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ NGỌC 20/01/2021 16:49 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
15 000.00xxxxxx Cấp thay đổi, bổ sung đkkd cho hộ kinh doanh cá thể Nông Hải Anh 20/01/2021 15:48 26/01/2021 08:00 Đã chuyển xử lý
16 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ NGỌC 20/01/2021 16:46 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
17 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ NGỌC 20/01/2021 16:46 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
18 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HẬU 20/01/2021 16:45 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
19 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HẬU 20/01/2021 16:45 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
20 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LA VĂN KHẢI 20/01/2021 16:44 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
21 000.16xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Lê Thị Sáu 20/01/2021 16:44 26/01/2021 08:00 Hoàn thành
22 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LA VĂN KHẢI 20/01/2021 16:40 25/01/2021 08:00 Hoàn thành
23 000.05xxxxxx Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Nguyễn Hữu Nhâm 20/01/2021 16:19 25/01/2021 08:00 Đã chuyển xử lý
24 000.24xxxxxx Thủ tục đăng ký kết hôn HỒ THẾ THÀNH 20/01/2021 16:20 28/01/2021 08:00 Hoàn thành
25 000.24xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN HỮU THẮNG 20/01/2021 15:55 25/02/2021 08:00 Hoàn thành