UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Hậu 05/10/2022 22:29 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
2 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Diệp Văn Mạnh 05/10/2022 22:28 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
3 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị HoàI 05/10/2022 22:27 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
4 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Huy Đạt 05/10/2022 22:26 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
5 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Từ Minh Trung 05/10/2022 22:24 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
6 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị Vững 05/10/2022 22:23 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
7 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mai Vinh Quang 05/10/2022 22:22 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
8 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phạm Thanh Đạt 05/10/2022 22:21 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
9 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Việt Đông 05/10/2022 22:20 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
10 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Hồng 05/10/2022 22:19 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
11 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Triệu Thị Phương 05/10/2022 22:18 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
12 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Lâm Tùng 05/10/2022 22:15 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
13 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Xuân Lâm 05/10/2022 22:15 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
14 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Xuân Trường 05/10/2022 22:13 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
15 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Thanh 05/10/2022 22:11 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
16 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Hoà 05/10/2022 22:10 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
17 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cao Xuân Báo 05/10/2022 22:08 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
18 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Tùng Lâm 05/10/2022 22:07 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
19 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị Mây 05/10/2022 22:06 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
20 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Hải Yến 05/10/2022 22:04 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
21 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ HảI Yến 05/10/2022 22:02 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
22 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Hoà 05/10/2022 22:01 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
23 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lộc Thị Điền 05/10/2022 22:00 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
24 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Thị Minh 05/10/2022 21:59 10/10/2022 08:00 Hoàn thành
25 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Thị Oanh 05/10/2022 21:58 10/10/2022 08:00 Hoàn thành