UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 054611xxxxxx Thủ tục đăng ký khai tử HÀ MẠNH TÂN 16/06/2019 08:48 17/06/2019 09:00 Hoàn thành
2 054611xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch HÀ MẠNH TẤN 16/06/2019 08:45 17/06/2019 09:00 Hoàn thành
3 016401xxxxxx Cấp lại giấy chứng nhận đkkd cho hộ cá thể Trương Mạnh Tước 15/06/2019 15:45 20/06/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
4 016401xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MINH THƯ 15/06/2019 15:37 18/06/2019 08:00 Hoàn thành
5 016401xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MINH THƯ 15/06/2019 15:36 18/06/2019 08:00 Hoàn thành
6 016401xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:32 18/06/2019 08:00 Hoàn thành
7 016401xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:31 18/06/2019 08:00 Hoàn thành
8 016401xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:30 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
9 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp LƯU THỊ THU VÂN - NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:29 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
10 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp LƯU THỊ THU VÂN - NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:28 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
11 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp LƯU THỊ THU VÂN - NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:28 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
12 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp LƯU THỊ THU VÂN - NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/06/2019 15:27 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
13 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:27 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
14 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:27 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
15 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:26 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
16 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:26 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
17 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:26 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
18 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:26 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
19 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp DƯƠNG THỊ HỒNG AN -BÙI THỊ THƠM 15/06/2019 15:24 17/06/2019 15:30 Hoàn thành
20 054911xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch PHẠM QUANG HUYNH 14/06/2019 17:45 18/06/2019 08:00 Hoàn thành
21 054911xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi PHẠM QUANG HUYNH 14/06/2019 17:43 15/07/2019 08:00 Hoàn thành
22 054881xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN QUANG 14/06/2019 17:25 19/06/2019 08:00 Hoàn thành
23 054881xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN QUANG 14/06/2019 17:25 19/06/2019 08:00 Hoàn thành
24 054881xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THÙY LINH 14/06/2019 17:24 19/06/2019 08:00 Hoàn thành
25 054881xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THÙY LINH 14/06/2019 17:23 19/06/2019 08:00 Hoàn thành