UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Văn Trung 25/04/2019 17:11 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
2 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lục Văn Chính 25/04/2019 17:07 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
3 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Thị Thêm 25/04/2019 17:05 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
4 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) PHÙNG XUÂN TRƯỜNG 25/04/2019 16:54 02/05/2019 08:00 Hoàn thành
5 054611xxxxxx Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG ĐÌNH NAM 25/04/2019 16:46 02/05/2019 08:00 Hoàn thành
6 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Thể 25/04/2019 16:45 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
7 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ma Thị Quỳnh Nga 25/04/2019 16:44 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
8 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Việt Tùng 25/04/2019 16:43 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
9 054611xxxxxx Đăng kí khai sinh LONG TRUNG NGHĨA 25/04/2019 16:42 02/05/2019 08:00 Hoàn thành
10 054311xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Quế Thanh 25/04/2019 16:41 06/05/2019 08:00 Hoàn thành
11 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trương Thị Mai Hoa 25/04/2019 16:41 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
12 054311xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Trần thị Hòa 25/04/2019 16:40 06/05/2019 08:00 Hoàn thành
13 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đàm Đức Thắng 25/04/2019 16:40 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
14 016401xxxxxx Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích đột xuất công an tp 25/04/2019 16:38 29/05/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
15 054311xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Thị Tố Nga 25/04/2019 16:39 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
16 054611xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch LONG TRUNG NGHĨA 25/04/2019 16:39 02/05/2019 08:00 Hoàn thành
17 054311xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê thanh Tùng 25/04/2019 16:36 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
18 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Vũ Đức Chung 25/04/2019 16:37 02/05/2019 08:00 Hoàn thành
19 054311xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Thanh Xuân 25/04/2019 16:34 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
20 054611xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch HOÀNG ĐÌNH NAM 25/04/2019 16:34 02/05/2019 08:00 Hoàn thành
21 054581xxxxxx Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 25/04/2019 16:34 13/05/2019 08:00 Hoàn thành
22 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Thanh Tú 25/04/2019 16:28 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
23 016401xxxxxx Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Lê Thị Huy 25/04/2019 16:26 06/05/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
24 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thu Trà 25/04/2019 16:27 03/05/2019 08:00 Hoàn thành
25 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 25/04/2019 16:26 03/05/2019 08:00 Hoàn thành