UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 116401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) Đặng Lê Hoàn 22/08/2019 17:30 13/09/2019 15:00 Đã chuyển xử lý
2 054611xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân TẠ QUANG HUY 22/08/2019 16:52 28/08/2019 08:00 Hoàn thành
3 016401xxxxxx Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) Bùi Văn Hữu 22/08/2019 16:52 28/08/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
4 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đồng Thị Thư 22/08/2019 16:45 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
5 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đồng Thị Hoa 22/08/2019 16:44 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
6 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ BÌNH 22/08/2019 16:33 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
7 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯU VĂN ĐỖ 22/08/2019 16:31 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
8 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM TIẾN HỒI 22/08/2019 16:29 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
9 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ QUÝ 22/08/2019 16:27 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
10 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ LÝ 22/08/2019 16:26 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
11 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) ĐÀO THỊ BÌNH 22/08/2019 16:24 26/08/2019 08:00 Hoàn thành
12 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) NGUYỄN THỊ QUÝ 22/08/2019 16:23 26/08/2019 08:00 Hoàn thành
13 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) ĐÀO THỊ LÝ 22/08/2019 16:22 26/08/2019 08:00 Hoàn thành
14 059141xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) LƯI VĂN QUANG 22/08/2019 16:21 26/08/2019 08:00 Hoàn thành
15 057101xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Đức Dũng 22/08/2019 16:21 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
16 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ ÂN 22/08/2019 16:17 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
17 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công ty TNHH tập đoàn Minh Phúc 22/08/2019 16:14 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
18 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận DƯƠNG MINH THƯ 22/08/2019 16:16 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
19 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TẠ VĂN HIẾU 22/08/2019 16:15 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
20 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hoàng thị Yến 22/08/2019 16:13 26/08/2019 08:00 Hoàn thành
21 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Mạnh Cường 22/08/2019 16:14 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
22 016401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Nguyễn Thị Nhung 22/08/2019 16:12 13/09/2019 15:00 Đã chuyển xử lý
23 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) TẠ QUỐC MẠNH 22/08/2019 16:13 26/08/2019 08:00 Hoàn thành
24 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Bảo An 22/08/2019 16:11 27/08/2019 08:00 Hoàn thành
25 054491xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Trung Hiếu 22/08/2019 16:11 27/08/2019 08:00 Hoàn thành