UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 116402xxxxxx Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nghiêm Thị Thanh Hằng 12/08/2020 10:40 10/09/2020 14:00 Mới tiếp nhận
2 000.21xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) ĐINH TIẾN KHÁNH 12/08/2020 10:39 13/08/2020 14:00 Mới tiếp nhận
3 116402xxxxxx Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) NGUYỄN ĐỨC TOÀN 12/08/2020 10:37 17/08/2020 14:00 Đã chuyển xử lý
4 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công ty CP Dược và Vật tư Y tế 12/08/2020 10:36 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
5 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Trí Dũng 12/08/2020 10:35 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
6 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Hạnh 12/08/2020 10:35 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
7 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nông Duy Thông 12/08/2020 10:35 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
8 116402xxxxxx Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) NGUYỄN ĐỨC TOÀN 12/08/2020 10:37 17/08/2020 14:00 Đã chuyển xử lý
9 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công ty CP DG Năng khiếu 12/08/2020 10:34 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
10 116402xxxxxx Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Đàm Thị Ngọc Huyền 12/08/2020 10:38 10/09/2020 14:00 Đã chuyển xử lý
11 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Nguyễn Tiến Lực 12/08/2020 10:33 13/08/2020 14:00 Hoàn thành
12 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Anh Kiên 12/08/2020 10:33 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
13 000.10xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Tuyết Nhung 12/08/2020 10:33 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
14 116402xxxxxx Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) NGUYỄN ĐỨC TOÀN 12/08/2020 10:37 17/08/2020 14:00 Đã chuyển xử lý
15 000.32xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Liên 12/08/2020 10:32 14/08/2020 14:00 Hoàn thành
16 116402xxxxxx Tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” Đàm Thị Ngọc Huyền 12/08/2020 10:37 10/09/2020 14:00 Đã chuyển xử lý
17 116402xxxxxx Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Lê Thị Nguyên 12/08/2020 10:38 10/09/2020 14:00 Mới tiếp nhận
18 000.00xxxxxx Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Đào Trấn Chung 12/08/2020 10:27 14/08/2020 14:00 Mới tiếp nhận
19 000.23xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Hà Thu Thủy 12/08/2020 10:28 13/08/2020 14:00 Hoàn thành
20 116402xxxxxx Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND xã Quyết Thắng 12/08/2020 10:30 10/09/2020 14:00 Mới tiếp nhận
21 116402xxxxxx Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Đàm Thị Ngọc Huyền 12/08/2020 10:38 10/09/2020 14:00 Đã chuyển xử lý
22 116402xxxxxx Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mam non Dong Quang 12/08/2020 10:38 10/09/2020 14:00 Mới tiếp nhận
23 116402xxxxxx Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Phạm Thị Ngọc Lệ 12/08/2020 10:39 10/09/2020 14:00 Mới tiếp nhận
24 116402xxxxxx Tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” Mam non Dong Quang 12/08/2020 10:39 10/09/2020 14:00 Mới tiếp nhận
25 116402xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Hoàng Công Thịnh 12/08/2020 10:23 03/09/2020 09:30 Mới tiếp nhận