UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 116401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) Trần Văn Sự 17/02/2019 09:41 08/03/2019 09:00 Đã chuyển xử lý
2 116401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) Vũ Quốc Huy 17/02/2019 09:34 08/03/2019 09:00 Đã chuyển xử lý
3 116401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Dương Quang Vinh 17/02/2019 09:27 08/03/2019 08:30 Đã chuyển xử lý
4 057101xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Minh 15/02/2019 17:10 19/02/2019 08:00 Hoàn thành
5 057101xxxxxx Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Minh 15/02/2019 17:08 19/02/2019 08:00 Hoàn thành
6 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cao Thanh Huyền 15/02/2019 17:06 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
7 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Thị Phái 15/02/2019 17:05 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
8 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tô Thị Long 15/02/2019 17:04 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
9 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận DƯƠNG NGỌC ÁNH 15/02/2019 17:04 20/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
10 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lý Đức Thành 15/02/2019 17:03 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
11 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM QUỐC HUY 15/02/2019 17:03 20/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
12 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ LEN 15/02/2019 17:03 20/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
13 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Tiến Dương 15/02/2019 17:02 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
14 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận GIÁP VĂN LONG 15/02/2019 17:02 20/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
15 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hà Đức Mạnh 15/02/2019 17:01 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
16 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ng thị hồng nGA 15/02/2019 17:01 20/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
17 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ngô Văn Biên 15/02/2019 16:51 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
18 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) trương quốc trường 15/02/2019 17:00 19/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
19 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) trương ngọc lâm 15/02/2019 16:59 19/02/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
20 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chu Thị Thúy Ngân 15/02/2019 16:50 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
21 054581xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ngô Thị Thu Hà 15/02/2019 16:48 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
22 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lã Thị Thu Hương 15/02/2019 16:42 20/02/2019 08:00 Hoàn thành
23 057101xxxxxx Thủ tục đăng ký kết hôn Đào Thúy Mai 15/02/2019 16:35 25/02/2019 08:00 Hoàn thành
24 054911xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 15/02/2019 16:32 19/02/2019 08:00 Hoàn thành
25 054911xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Lăng Văn Thắng 15/02/2019 16:32 19/02/2019 08:00 Hoàn thành