UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.14xxxxxx Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lê Đình Lâm 29/03/2020 09:37 31/03/2020 10:00 Hoàn thành
2 000.14xxxxxx Thủ tục đăng ký khai tử Đinh Văn Thảo 29/03/2020 09:31 30/03/2020 10:00 Mới tiếp nhận
3 000.14xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Đinh Văn Thảo 29/03/2020 09:30 30/03/2020 09:30 Hoàn thành
4 000.22xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) 126-NGUYỄN THỊ TRANG 27/03/2020 00:35 30/03/2020 08:00 Hoàn thành
5 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phạm Huy Hoàng 28/03/2020 17:14 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
6 000.19xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Phạm Huy Hoàng 28/03/2020 17:13 31/03/2020 08:00 Hoàn thành
7 000.19xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Phạm Huy Hoàng 28/03/2020 17:08 28/04/2020 08:00 Hoàn thành
8 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Minh Hiếu 28/03/2020 17:07 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
9 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Thủy 28/03/2020 17:06 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
10 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Văn Tám 28/03/2020 17:05 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
11 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Kim Tú Linh 28/03/2020 17:05 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
12 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị Huế 28/03/2020 17:04 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
13 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Thị Loan 28/03/2020 17:02 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
14 000.19xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Thẩm Thị Vân 28/03/2020 17:01 03/04/2020 08:00 Hoàn thành
15 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Vạn 28/03/2020 17:00 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
16 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Minh Khanh 28/03/2020 16:59 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
17 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Đình Chung 28/03/2020 16:58 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
18 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Văn Trung 28/03/2020 16:57 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
19 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Văn Cảnh 28/03/2020 16:56 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
20 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Văn Hùng 28/03/2020 16:55 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
21 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Diệp Văn Dũng 28/03/2020 16:54 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
22 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Thị Minh Huệ 28/03/2020 16:52 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
23 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Diệp Ngọc Phúc 28/03/2020 16:51 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
24 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Thư 28/03/2020 16:50 01/04/2020 08:00 Hoàn thành
25 000.19xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Nhâm 28/03/2020 16:49 01/04/2020 08:00 Hoàn thành