UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Thị Thuỷ 26/01/2022 23:10 24/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Văn Mạnh 26/01/2022 22:51 24/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Văn Mạnh 26/01/2022 22:49 24/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
4 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Phạm Nhật Hoàng 26/01/2022 22:34 24/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
5 000.27xxxxxx Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lăng Thị Phượng 26/01/2022 17:23 07/02/2022 08:00 Hoàn thành
6 000.27xxxxxx Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lăng Thị Phượng 26/01/2022 17:23 07/02/2022 08:00 Hoàn thành
7 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Viết Thảo 26/01/2022 17:23 07/02/2022 08:00 Hoàn thành
8 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đào Ngọc Huyền Dung 26/01/2022 17:22 07/02/2022 08:00 Hoàn thành
9 000.27xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Nguyễn Thị Quỳnh Mai 26/01/2022 17:22 28/01/2022 08:00 Hoàn thành
10 000.27xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Nguyễn Thanh Tùng 26/01/2022 17:21 28/01/2022 08:00 Hoàn thành
11 000.27xxxxxx Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Thanh Tùng 26/01/2022 17:21 28/01/2022 08:00 Hoàn thành
12 000.00xxxxxx Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Nguyễn Thị Tuyết 26/01/2022 17:15 17/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
13 000.00xxxxxx Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Nguyễn Thị Tuyết 26/01/2022 17:03 17/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
14 000.00xxxxxx Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lê Thị Thủy 26/01/2022 16:11 08/02/2022 08:00 Đã chuyển xử lý
15 000.00xxxxxx Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Phạm Thu Hiền 26/01/2022 16:43 24/02/2022 08:00 Đã chuyển xử lý
16 000.00xxxxxx Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Cải chính) HOÀNG THỊ LAN ANH (UQ NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN) 26/01/2022 16:36 08/02/2022 08:00 Đã chuyển xử lý
17 000.00xxxxxx Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Liên 26/01/2022 16:21 08/02/2022 08:00 Đã chuyển xử lý
18 000.20xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân NGÔ VĂN ĐẠI 26/01/2022 16:18 08/02/2022 08:00 Hoàn thành
19 000.20xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN HỒNG THOA 26/01/2022 16:17 08/02/2022 08:00 Hoàn thành
20 000.20xxxxxx Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ THỊ NGA 26/01/2022 16:17 10/02/2022 08:00 Hoàn thành
21 000.00xxxxxx Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) nguyễn thị thoa 26/01/2022 16:48 17/02/2022 08:00 Mới tiếp nhận
22 000.15xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phạm Công Đỉnh 26/01/2022 16:08 07/02/2022 08:00 Hoàn thành
23 000.15xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Văn Khởi 26/01/2022 16:07 07/02/2022 08:00 Hoàn thành
24 000.13xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Thảo 26/01/2022 16:07 10/02/2022 08:00 Đã chuyển xử lý
25 000.13xxxxxx Thủ tục đăng ký khai tử Hoàng Thị Minh Phương 26/01/2022 16:04 28/01/2022 08:00 Đã chuyển xử lý