UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 054851xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Sửu 14/12/2018 16:47 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
2 054851xxxxxx Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mai Trường Sơn 14/12/2018 16:45 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
3 056951xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Trung Kiên 14/12/2018 16:42 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
4 016401xxxxxx Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Hoàng Ngọc Hà 14/12/2018 16:40 18/12/2018 08:00 Mới tiếp nhận
5 016401xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Ngọc Hà 14/12/2018 16:37 18/12/2018 08:00 Mới tiếp nhận
6 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Hưng 14/12/2018 16:34 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
7 054731xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Nguyễn Trọng Khiêu 14/12/2018 16:28 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
8 054731xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Tuấn Tài 14/12/2018 16:27 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
9 054731xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Kiều Phương Đức 14/12/2018 16:27 20/12/2018 08:00 Hoàn thành
10 056951xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Đức Khuyên 14/12/2018 16:25 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
11 054401xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ CÀ 14/12/2018 16:23 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
12 054401xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ LUYẾN 14/12/2018 16:22 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
13 054401xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 14/12/2018 16:21 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
14 054401xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 14/12/2018 16:19 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
15 055001xxxxxx Đăng kí khai sinh TRẦN ĐỨC TUÂN 14/12/2018 16:19 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
16 054401xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch DƯƠNG TUẤN ANH 14/12/2018 16:18 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
17 054401xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch PHẠM VĂN HUỐNG 14/12/2018 16:16 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
18 054461xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lù Cò Toán 14/12/2018 16:16 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
19 054461xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lù Seo Phượng 14/12/2018 16:15 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
20 054401xxxxxx Thủ tục đăng ký khai tử PHẠM VĂN HUỐNG 14/12/2018 16:13 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
21 054461xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phan Thị Hà 14/12/2018 16:14 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
22 057101xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch bùi thị thảo 14/12/2018 16:14 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
23 054461xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phan Thị Hiền 14/12/2018 16:14 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
24 054431xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Hiếu 14/12/2018 16:14 19/12/2018 08:00 Hoàn thành
25 056951xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Duy Linh 14/12/2018 16:13 19/12/2018 08:00 Hoàn thành