UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 054521xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) HÀ QUÂN HIỆU 21/10/2019 15:44 23/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
2 016401xxxxxx Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bộ 21/10/2019 15:43 25/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
3 016401xxxxxx Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Trần Bảo Toàn 21/10/2019 15:39 25/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
4 054521xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) HÀ QUYỀN LINH 21/10/2019 15:40 23/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
5 054521xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) NGUYỄN THỊ LÊ 21/10/2019 15:27 22/10/2019 15:30 Mới tiếp nhận
6 054671xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Tạ Quốc Tuân 21/10/2019 15:37 25/10/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
7 056951xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Đinh thanh Hằng 21/10/2019 15:38 19/11/2019 08:00 Mới tiếp nhận
8 054371xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ CÀ 21/10/2019 15:36 25/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
9 016401xxxxxx Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh Trần Đại Ngọc 21/10/2019 15:35 25/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
10 016401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Trần Thị Tâm 21/10/2019 15:31 11/11/2019 15:00 Mới tiếp nhận
11 054821xxxxxx Thủ tục chứng thực di chúc NGHIÊM THỊ NGOẠN 21/10/2019 15:29 23/10/2019 15:30 Đã chuyển xử lý
12 054371xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận nguyễn thị nguyên 21/10/2019 15:26 23/10/2019 15:30 Mới tiếp nhận
13 054371xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận đào trọng hùng 21/10/2019 15:26 23/10/2019 15:30 Mới tiếp nhận
14 054371xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận phạm thị nga 21/10/2019 15:26 23/10/2019 15:30 Mới tiếp nhận
15 054821xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân PHẠM TRUNG THÀNH 21/10/2019 15:20 24/10/2019 15:30 Đã chuyển xử lý
16 016401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Nguyễn Thị Phương 21/10/2019 15:18 11/11/2019 14:30 Mới tiếp nhận
17 057101xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đào Thị Anh 21/10/2019 15:12 23/10/2019 15:30 Hoàn thành
18 054341xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Lăng Thị Hoài Chấm 21/10/2019 15:11 24/10/2019 15:30 Hoàn thành
19 116401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ NGUYỄN THỊ NGA 21/10/2019 15:12 11/11/2019 14:30 Đã chuyển xử lý
20 054341xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Ngọc Thăng 21/10/2019 15:07 23/10/2019 15:30 Hoàn thành
21 054611xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LAN 21/10/2019 15:06 23/10/2019 15:30 Hoàn thành
22 016401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Trần Thị Thêm 21/10/2019 15:06 11/11/2019 14:30 Mới tiếp nhận
23 054311xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Bùi Xuân Quyền 21/10/2019 15:05 24/10/2019 15:30 Hoàn thành
24 055031xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHẼ 21/10/2019 15:06 23/10/2019 15:30 Hoàn thành
25 055031xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ LOAN 21/10/2019 15:06 23/10/2019 15:30 Hoàn thành