UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 057101xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Hoàng Thị Thoa 12/12/2019 16:40 18/12/2019 08:00 Hoàn thành
2 056951xxxxxx Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) ĐỖ XUÂN TIẾN - CON TRAI BÀ NGUYỄN THỊ SANG - NCT CHẾT 12/12/2019 16:35 20/12/2019 08:00 Hoàn thành
3 057101xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Hoàng Thị Thoa 12/12/2019 16:40 16/12/2019 08:00 Hoàn thành
4 057101xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch Hoàng Thị Thoa 12/12/2019 16:39 16/12/2019 08:00 Hoàn thành
5 116401xxxxxx Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Đỗ Đình Dương 12/12/2019 16:44 13/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
6 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lý Thị Hải 12/12/2019 16:36 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
7 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Nga 12/12/2019 16:35 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
8 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hoàng Thị Hồng 12/12/2019 16:33 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
9 054971xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Tường 12/12/2019 16:32 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
10 054971xxxxxx Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở PHÙNG THỊ SÁU 12/12/2019 16:19 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
11 054971xxxxxx Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản PHÙNG THỊ THẮM 12/12/2019 16:19 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
12 054971xxxxxx Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở VŨ THỊ NGUYỆT 12/12/2019 16:18 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
13 054491xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Bùi Thị Hồng Phúc 12/12/2019 16:18 20/12/2019 08:00 Hoàn thành
14 054491xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hoàng Thị Kim Yến 12/12/2019 16:17 20/12/2019 08:00 Hoàn thành
15 054491xxxxxx Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cổ Văn Lập 12/12/2019 16:16 20/12/2019 08:00 Hoàn thành
16 116401xxxxxx Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/12/2019 16:14 03/01/2020 15:00 Mới tiếp nhận
17 054911xxxxxx Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ THUÂN 12/12/2019 16:11 16/12/2019 08:00 Hoàn thành
18 054911xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN THỊ THUÂN 12/12/2019 16:10 13/01/2020 08:00 Hoàn thành
19 054431xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đào Hoàng Phương 12/12/2019 16:10 17/12/2019 08:00 Hoàn thành
20 054431xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Thúy 12/12/2019 16:10 17/12/2019 08:00 Hoàn thành
21 054431xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trương Thị Quỳnh Dương 12/12/2019 16:09 17/12/2019 08:00 Hoàn thành
22 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỒNG QUỐC AN 12/12/2019 16:03 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
23 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ NHẬT LỆ 12/12/2019 16:03 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
24 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ NGA 12/12/2019 16:03 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
25 054791xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN KIM CƯƠNG 12/12/2019 16:02 17/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý