UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.28xxxxxx Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Nguyễn Thanh An 09/04/2021 10:46 07/05/2021 14:00 Đã chuyển xử lý
2 000.28xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Ngô Minh lợi 09/04/2021 15:06 14/04/2021 15:30 Hoàn thành
3 000.00xxxxxx Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Hồ Anh Tuấn 10/04/2021 09:17 14/04/2021 09:30 Mới tiếp nhận
4 000.00xxxxxx Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10/04/2021 09:18 13/04/2021 09:30 Mới tiếp nhận
5 000.00xxxxxx Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Liên 10/04/2021 09:18 14/04/2021 09:30 Mới tiếp nhận
6 000.00xxxxxx Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Ngô Thị Thu Hương 10/04/2021 09:18 14/04/2021 09:30 Mới tiếp nhận
7 000.00xxxxxx Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo 10/04/2021 09:20 13/04/2021 09:30 Mới tiếp nhận
8 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:12 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
9 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:12 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
10 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
11 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
12 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
13 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
14 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
15 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
16 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê văn quế 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
17 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
18 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
19 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
20 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
21 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
22 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:11 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
23 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Quang Doanh 09/04/2021 19:10 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
24 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị giang 09/04/2021 19:10 14/04/2021 08:00 Hoàn thành
25 000.09xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị giang 09/04/2021 19:10 14/04/2021 08:00 Hoàn thành