UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.03xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thanh Tùng 01/06/2020 16:22 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
2 000.22xxxxxx Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 03-NGUYỄN NGỌC QUYÊN, LÊ VĂN NAM 01/06/2020 17:18 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
3 000.20xxxxxx Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN VĂN CƯỜNG 01/06/2020 17:13 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
4 000.20xxxxxx Thủ tục đăng ký kết hôn VŨ VĂN HÙNG 01/06/2020 17:12 09/06/2020 08:00 Hoàn thành
5 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) TRỊNH MỸ DUYÊN 01/06/2020 17:11 03/06/2020 08:00 Hoàn thành
6 000.20xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) BÙI THỊ LÂM 01/06/2020 17:08 03/06/2020 08:00 Hoàn thành
7 000.05xxxxxx Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân Mai Thị Tâm 01/06/2020 17:05 05/06/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
8 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Trần Thị Minh Hiền 01/06/2020 16:59 03/06/2020 08:00 Hoàn thành
9 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Đỗ Thúy Hạnh 01/06/2020 16:57 03/06/2020 08:00 Hoàn thành
10 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Dương Thị Thu Hằng 01/06/2020 16:56 03/06/2020 08:00 Hoàn thành
11 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phạm Hải Hà 01/06/2020 16:55 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
12 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Thúy Hạnh 01/06/2020 16:55 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
13 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bùi Thị Ngân 01/06/2020 16:55 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
14 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Thị Thu Hằng 01/06/2020 16:54 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
15 000.17xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CAO VĂN MINH 01/06/2020 16:54 04/06/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
16 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Xuân Linh 01/06/2020 16:54 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
17 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Tiến Hùng 01/06/2020 16:54 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
18 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Vũ Văn Tú 01/06/2020 16:54 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
19 000.17xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NG TRUNG HIẾU 01/06/2020 16:53 04/06/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
20 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Thị Thu Thủy 01/06/2020 16:53 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
21 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Anh Đức 01/06/2020 16:53 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
22 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Dương Duy Hưng 01/06/2020 16:52 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
23 000.17xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NG TRUNG HIẾU 01/06/2020 16:52 04/06/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
24 000.05xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thanh Du 01/06/2020 16:52 04/06/2020 08:00 Hoàn thành
25 000.17xxxxxx Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ VĂN MINH 01/06/2020 16:52 04/06/2020 08:00 Đã chuyển xử lý