UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Phương Huy Quân
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Phương Huy Quân
Hồ sơ đang ở bước 3: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Phương Huy Quân