UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị điều chỉnh GPXD
2 Tệp tin chứa bản chụp chính GPXD đã được cấp, hồ sơ thiết kế đã được duyệt
3 Tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp GPXD (02 bộ)
4 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Lê Đức Vượng
Bước 2: Tiếp nhận & xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Bước 3: Lãnh đạo UBND TP phê duyệt Cán bộ giải quyết Nguyễn Hoàng Mác
Bước 4: Nhận kết quả & lưu hồ sơ Cán bộ giải quyết Phòng Quản Lý Đô Thị
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Phạm Thị Kiều Hạnh