UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Dương Quang Khoa
Bước 2: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Mạc Đình Thái
Hồ sơ đang ở bước 3: Giải quyết hồ sơ Cán bộ giải quyết Dương Quang Khoa