UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Trường hợp GCN ĐKKD bị rách, nát: Đơn đề nghị cấp lại GCN ĐKKD Bản chính GCN ĐKKD bị rách nát
2 Trường hợp bị mất GCN ĐKKD: - Đơn đề nghị cấp lại GCN ĐKKD - Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Giang Thị Thùy Linh
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Tài Chính
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trần Thị Thu