UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ trình về việc khen thưởng
2 Biên bản họp xét khen thưởng của đơn vị trình khen
3 Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Dương Thị Thu Thủy
Bước 2: Phòng Nội vụ xử lý Cán bộ giải quyết Phòng Nội Vụ
Bước 3: Lãnh đạo UBND phê duyệt Cán bộ giải quyết Nguyễn Thanh Bình
Bước 4: Phòng Nội vụ nhận kết quả Cán bộ giải quyết Phòng Nội Vụ
Bước 5: Bộ phận Một cửa trả kết quả Cán bộ giải quyết Lương Thị Kim Oanh