UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (QT21/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 14 489 Nộp hồ sơ
2 Đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (QT22/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 14 168 Nộp hồ sơ
3 Thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (QT23/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 33 493 Nộp hồ sơ
4 Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (QT24/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 23 321 Nộp hồ sơ
5 Sáp nhập, chia tách đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (QT25/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 33 129 Nộp hồ sơ
6 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (QT26/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 28 108 Nộp hồ sơ
7 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp trung học cơ sở (QT27/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 3 126 Nộp hồ sơ
8 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp trung học cơ sở (QT28/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 3 424 Nộp hồ sơ
9 Cấp phép, gia hạn giấy phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở (QT29/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 13 204 Nộp hồ sơ
10 Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (QT30/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 58 436 Nộp hồ sơ
11 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở (QT31/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 5 334 Nộp hồ sơ
12 Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (QT30/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 58 436 Nộp hồ sơ
13 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở (QT31/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 5 334 Nộp hồ sơ
14 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học (QT-GD&ÐT-32) Giáo dục quốc dân và khác 5 29
15 Thủ tục chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT-GD&ÐT-33) Giáo dục quốc dân và khác 3 27