UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (2.000986.000.00.00.H55) Hộ tịch 20 29100 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (QT.TP.16-X) Hộ tịch 30 15658
3 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (QT.TP.17-X) Hộ tịch 15 15076
4 Thủ tục đăng ký khai sinh (1.001193.000.00.00.H55) Hộ tịch 1 35000 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh (1.004884.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 16228 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Thủ tục đăng ký khai tử (1.000656.000.00.00.H55) Hộ tịch 1 15543 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 Thủ tục đăng ký lại khai tử (1.005461.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 16133 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (1.004845.000.00.00.H55) Hộ tịch 2 14577 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Thủ tục đăng ký lại kết hôn (1.004746.000.00.00.H55) Hộ tịch 8 14654
10 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (1.004772.000.00.00.H55) Hộ tịch 9 27708 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (1.004859.000.00.00.H55) Hộ tịch 3 15986
12 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (QT.TP.28-X) Hộ tịch 5 16837
13 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (1.000593.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 16591
14 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động (1.003583.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 31379
15 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (1.000689.000.00.00.H55) Hộ tịch 3 29974
16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (1.001022.000.00.00.H55) Hộ tịch 3 16469
17 Thủ tục đăng ký kết hôn (1.000894.000.00.00.H55) Hộ tịch 5 15396
18 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (2.001263.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 30 14744
19 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (2.001255.000.00.00.H55) Nuôi con nuôi 5 13381 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
20 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (QT.TP.40-X) Bồi thường nhà nước 60 10351