UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (1.004494.000.00.00.H55) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 33 555 Nộp hồ sơ
2 Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (1.006390.000.00.00.H55) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 23 380 Nộp hồ sơ
3 Sáp nhập, chia tách đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập (QT25/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 33 188 Nộp hồ sơ
4 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (QT26/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 28 170 Nộp hồ sơ
5 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp trung học cơ sở (QT27/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 188 Nộp hồ sơ
6 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp trung học cơ sở (QT28/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 482 Nộp hồ sơ
7 Cấp phép, gia hạn giấy phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở (QT29/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 13 285 Nộp hồ sơ
8 Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (QT30/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 58 572 Nộp hồ sơ
9 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở (2.001914.000.00.00.H55) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 467 Nộp hồ sơ
10 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP) (QT01/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 20 355 Nộp hồ sơ
11 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (QT02/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 25 327 Nộp hồ sơ
12 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 1454 Nộp hồ sơ
13 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Đối với nhà ở riêng lẻ) (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 283 Nộp hồ sơ
14 Điều chỉnh giấy phép xây dựng (1.007286.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 247 Nộp hồ sơ
15 Gia hạn giấy phép xây dựng (1.007287.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 5 617 Nộp hồ sơ
16 Cấp lại giấy phép xây dựng (1.007288.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 5 259 Nộp hồ sơ
17 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 561 Nộp hồ sơ
18 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 415 Nộp hồ sơ
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng (QT20/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 266 Nộp hồ sơ
20 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 215 Nộp hồ sơ