UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo (đối với công trình) (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 607 Nộp hồ sơ
2 Cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo (đối với nhà ở riêng lẻ) (1.007266.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 14,5 263 Nộp hồ sơ
3 Cấp phép di dời công trình (đối với công trình) (1.007285.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 581 Nộp hồ sơ
4 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 255 Nộp hồ sơ
5 Cấp giấy phép xây dựng công trình cho dự án (1.007262.000.00.00.H55) Quản lý hoạt động xây dựng 29,5 552 Nộp hồ sơ
6 Thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch (QT30/QLÐT) Quản lý hoạt động xây dựng 25 576 Nộp hồ sơ
7 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chuyển mục đích trong cùng nhóm đất nông nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) (1.000798.000.00.00.H55) Đất đai 15 313 Nộp hồ sơ
8 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện (QT02/TNMT) Đất đai 45 406 Nộp hồ sơ
9 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) (1.000798.000.00.00.H55) Đất đai 15 579 Nộp hồ sơ
10 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (1.004138.000.00.00.H55) Môi trường 10 218 Nộp hồ sơ
11 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (1.004138.000.00.00.H55) Môi trường 10 211 Nộp hồ sơ
12 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (QT01/KT) Lưu thông hàng hóa 10 320 Nộp hồ sơ
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (QT02/KT) Lưu thông hàng hóa 7 202 Nộp hồ sơ
14 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (QT03/KT) Lưu thông hàng hóa 7 199 Nộp hồ sơ
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (QT05/KT) Lưu thông hàng hóa 7 543 Nộp hồ sơ
16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (QT06/KT) Lưu thông hàng hóa 7 212 Nộp hồ sơ
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QT08/KT) Lưu thông hàng hóa 14,5 205 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (QT14/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 235 Nộp hồ sơ
19 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (QT15/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 217 Nộp hồ sơ
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003243.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 201 Nộp hồ sơ