UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (2.002161.000.00.00.H55) Phòng, chống thiên tai 15 331
2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (2.002162.000.00.00.H55) Phòng, chống thiên tai 15 361
3 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (2.002163.000.00.00.H55) Phòng, chống thiên tai 7 343
4 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (1.003440.000.00.00.H55) Thủy lợi 20 375
5 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (1.003446.000.00.00.H55) Thủy lợi 18 311
6 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) (2.001621.000.00.00.H55) Thủy lợi 7 322
7 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (1.008004.000.00.00.H55) Trồng trọt 5 318
8 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) (1.003596.000.00.00.H55) Nông nghiệp 60 415 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ