UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (QT14/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 152 Nộp hồ sơ
2 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (QT15/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 140 Nộp hồ sơ
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (QT08/VHTT) Gia đình 26,5 141 Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (QT09/VHTT) Gia đình 11,5 122 Nộp hồ sơ
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (QT10/VHTT) Gia đình 17,5 527 Nộp hồ sơ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (QT11/VHTT) Gia đình 26,5 152 Nộp hồ sơ
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (QT12/VHTT) Gia đình 13,5 110 Nộp hồ sơ
8 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (QT13/VHTT) Gia đình 17,5 463 Nộp hồ sơ
9 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạc chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (QT02/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 7 440 Nộp hồ sơ
10 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa”, “Xóm văn hóa” (QT03/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 264 Nộp hồ sơ
11 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (QT04/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 389 Nộp hồ sơ
12 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (QT05/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 126 Nộp hồ sơ
13 Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (QT06/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 360 Nộp hồ sơ
14 Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (QT07/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 123 Nộp hồ sơ
15 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 (QT01/VHTT) Thư viện 2,5 126 Nộp hồ sơ