UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (QT14/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 201 Nộp hồ sơ
2 Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (QT15/VHTT) Quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật 3,5 183 Nộp hồ sơ
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003243.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 192 Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003226.000.00.00.H55) Gia đình 11,5 167 Nộp hồ sơ
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (1.003185.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 566 Nộp hồ sơ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003140.000.00.00.H55) Gia đình 26,5 205 Nộp hồ sơ
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.003103.000.00.00.H55) Gia đình 13,5 157 Nộp hồ sơ
8 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (1.001874.000.00.00.H55) Gia đình 17,5 509 Nộp hồ sơ
9 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạc chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (QT02/VHTT) Văn hóa cơ sở 7 489 Nộp hồ sơ
10 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa”, “Xóm văn hóa” (QT03/VHTT) Văn hóa cơ sở 3,5 313 Nộp hồ sơ
11 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (1.004646.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 439 Nộp hồ sơ
12 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (1.004644.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 176 Nộp hồ sơ
13 Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (1.004634.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 407 Nộp hồ sơ
14 Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (1.004622.000.00.00.H55) Văn hóa cơ sở 3,5 169 Nộp hồ sơ
15 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 (QT01/VHTT) Thư viện 2,5 178 Nộp hồ sơ