UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp thay đổi, bổ sung đkkd cho hộ kinh doanh cá thể (QT01/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 3 560 Nộp hồ sơ
2 Cấp lại giấy chứng nhận đkkd cho hộ cá thể (QT03/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 3 202 Nộp hồ sơ
3 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (QT04/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 1 422 Nộp hồ sơ
4 Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (QT05/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 1 359 Nộp hồ sơ
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT06/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 358 Nộp hồ sơ
6 Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (QT07/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 484 Nộp hồ sơ
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT08/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 1126 Nộp hồ sơ
8 Tạm ngừng hoạt động htx, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (QT09/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 1 898 Nộp hồ sơ
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (QT10/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã Trong ngày 1366 Nộp hồ sơ
10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã (QT11/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 5 400 Nộp hồ sơ
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (QT12/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 414 Nộp hồ sơ
12 Thay đôi cơ quan đăng ký hợp tác xã (QT13/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 5 135 Nộp hồ sơ
13 Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh (QT14/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 3 318 Nộp hồ sơ
14 Cấp giấy chứng nhận đkkd cho hợp tác xã (QT02/TCKH) Kinh tế tập thể, hợp tác xã 3 154
15 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 10 71 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ