UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu (QT03/TT) Giải quyết khiếu nại 30 582
2 Giải quyết khiếu nại lần hai (QT04/TT) Giải quyết khiếu nại 45 602
3 Giải quyết tố cáo (QT05/TT) Giải quyết khiếu nại 60 931
4 Tiếp công dân (QT01/TT) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 974
5 Xử lý đơn thư (QT02/TT) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 737