UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (1.003605.000.00.00.H55) Nông nghiệp 60 338 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ