UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (QT19/LD) Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1 702 Nộp hồ sơ
2 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (QT20/LD) Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 5 467 Nộp hồ sơ