UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định việc thành lập tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (QT01/NV) Chính quyền địa phương 15 578 Nộp hồ sơ
2 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (QT02/NV) Chính quyền địa phương 15 520 Nộp hồ sơ
3 Thẩm định việc giải thể tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (QT03/NV) Chính quyền địa phương 15 540 Nộp hồ sơ