UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp thay đổi, bổ sung đkkd cho hộ kinh doanh cá thể (2.000720.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 630 Nộp hồ sơ
2 Cấp lại giấy chứng nhận đkkd cho hộ cá thể (2.000575.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 265 Nộp hồ sơ
3 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (1.001570.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1 482 Nộp hồ sơ
4 Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (1.001266.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1 417 Nộp hồ sơ
5 Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 2 377 Nộp hồ sơ
6 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 10 134 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ