UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tiếp công dân (QT01/TT) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 90 977
2 Xử lý đơn thư (QT02/TT) Giải quyết đơn thư, tiếp công dân 10 739