UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã (1.005097.000.00.00.H55) Giáo dục Thường xuyên 14 852 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ