UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở (QT01/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 19 451 Nộp hồ sơ
2 Giải thể trường trung học cơ sở (QT02/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 18 303 Nộp hồ sơ
3 Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học (QT03/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 18 179 Nộp hồ sơ
4 Giải thể trường tiểu học (QT04/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 18 173 Nộp hồ sơ
5 Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non (QT05/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 18 244 Nộp hồ sơ
6 Giải thể trường mầm non (QT06/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 18 481 Nộp hồ sơ
7 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (QT07/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 13 359 Nộp hồ sơ
8 Thành lập Trường trung học cơ sở (QT08/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 38 582 Nộp hồ sơ
9 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (QT09/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 38 474 Nộp hồ sơ
10 Thành lập trường tiểu học (QT10/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 38 186 Nộp hồ sơ
11 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (QT11/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 38 262 Nộp hồ sơ
12 Thành lập trường mầm non (QT12/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 33 490 Nộp hồ sơ
13 Sáp nhập, chia tách trường mầm non (QT13/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 33 222 Nộp hồ sơ
14 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với Phòng GD&ĐT (QT14/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 5 291 Nộp hồ sơ
15 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở (QT15/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 6 231 Nộp hồ sơ
16 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi (QT16/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 8 237 Nộp hồ sơ
17 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT17/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 3 714 Nộp hồ sơ
18 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc (QT18/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 3 426 Nộp hồ sơ
19 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập (QT19/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 29 491 Nộp hồ sơ
20 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (QT20/GD&ÐT) Giáo dục quốc dân và khác 14 343 Nộp hồ sơ