UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (1.004138.000.00.00.H55) Môi trường 10 221 Nộp hồ sơ
2 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (1.004138.000.00.00.H55) Môi trường 10 215 Nộp hồ sơ