UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp (1.004954.000.00.00.H55) Việc làm, Lao động, tiền lương, tiền công 5 690 Nộp hồ sơ
2 Thủ tục tranh chấp lao động tập thể về quyền (1.004959.000.00.00.H55) Việc làm, Lao động, tiền lương, tiền công 5 876 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ