UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện thành phố thuộc tỉnh (1.001753.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 5 674 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ (2.001375.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 3 559 Nộp hồ sơ
3 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, điều trị phục hồi chức năng (QT04/LD) Bảo trợ xã hội 30 910 Nộp hồ sơ
4 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (1.000674.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 10 504 Nộp hồ sơ
5 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (QT06/LD) Bảo trợ xã hội 5 205 Nộp hồ sơ
6 Thủ tục thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) (1.001776.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 10 544 Nộp hồ sơ
7 Thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố (1.001758.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 3 394 Nộp hồ sơ
8 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) (1.001739.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 10 621 Nộp hồ sơ
9 Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (1.001731.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 3 229 Nộp hồ sơ
10 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 2 469 Nộp hồ sơ
11 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (QT15/LD) Bảo trợ xã hội 8 515 Nộp hồ sơ
12 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 5 485 Nộp hồ sơ
13 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng (1.001739.000.00.00.H55) Bảo trợ xã hội 10 534 Nộp hồ sơ
14 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (QT18/LD) Bảo trợ xã hội 3 178 Nộp hồ sơ