UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (1.001266.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 908 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 1180 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 727 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (1.001570.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 899 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 3 1025 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 10 570 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ