UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp thay đổi, bổ sung đkkd cho hộ kinh doanh cá thể (QT01/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 3 560 Nộp hồ sơ
2 Cấp lại giấy chứng nhận đkkd cho hộ cá thể (QT03/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 3 203 Nộp hồ sơ
3 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (QT04/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 1 423 Nộp hồ sơ
4 Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (QT05/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 1 360 Nộp hồ sơ
5 Cấp giấy chứng nhận đkkd hộ kinh doanh (QT14/TCKH) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 3 318 Nộp hồ sơ
6 Viettel test 4.0 (viettel) Thành lập và phát triển doanh nghiệp 10 72 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ