UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (2.002123.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 383 Nộp hồ sơ
2 Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (1.004979.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 509 Nộp hồ sơ
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (1.005378.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 1148 Nộp hồ sơ
4 Tạm ngừng hoạt động htx, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (1.005377.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 920 Nộp hồ sơ
5 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (1.005010.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trong ngày 1392 Nộp hồ sơ
6 Giải thể tự nguyện hợp tác xã (1.004982.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 5 423 Nộp hồ sơ
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (2.001973.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 439 Nộp hồ sơ
8 Thay đôi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895.000.00.00.H55) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 5 161 Nộp hồ sơ
9 Cấp giấy chứng nhận đkkd cho hợp tác xã (QT02/TCKH) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 179