UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạc chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (QT02/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 7 449 Nộp hồ sơ
2 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa”, “Xóm văn hóa” (QT03/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 275 Nộp hồ sơ
3 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (QT04/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 399 Nộp hồ sơ
4 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (QT05/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 136 Nộp hồ sơ
5 Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (QT06/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 369 Nộp hồ sơ
6 Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (QT07/VHTT) Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động 3,5 130 Nộp hồ sơ