UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (1.005092.000.00.00.H55) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 1,5 892 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (2.001914.000.00.00.H55) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 5 934 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ