UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch (QT.TP.12-X) Hành chính tư pháp 1 18766 Nộp hồ sơ
2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (QT.TP.13-X) Hành chính tư pháp 20 20341
3 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước (QT.TP.14-X) Hành chính tư pháp 30 5936
4 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (QT.TP.15-X) Hành chính tư pháp 5 5072
5 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (QT.TP.16-X) Hành chính tư pháp 30 5295
6 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (QT.TP.17-X) Hành chính tư pháp 15 6912
7 Đăng kí khai sinh (1.001193.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 1 25898 Nộp hồ sơ
8 Thủ tục đăng ký lại khai sinh (1.001193.000.00.00.H55) Hành chính tư pháp 5 6197
9 Thủ tục đăng ký khai tử (QT.TP.20-X) Hành chính tư pháp 1 5728
10 Thủ tục đăng ký lại khai tử (QT.TP.21-X) Hành chính tư pháp 5 6380
11 Thủ tục cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân (QT.TP.22-X) Hành chính tư pháp 3 7173
12 Thủ tục đăng kí giám hộ (QT.TP.23-X) Hành chính tư pháp 3 7824
13 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (QT.TP.24-X) Hành chính tư pháp 2 5679
14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn (QT.TP.25-X) Hành chính tư pháp 8 5548
15 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (QT.TP.26-X) Hành chính tư pháp 9 18467
16 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (QT.TP.27-X) Hành chính tư pháp 3 6028
17 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (QT.TP.28-X) Hành chính tư pháp 5 7230
18 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (QT.TP.29-X) Hành chính tư pháp 5 6853
19 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động (QT.TP.30-X) Hành chính tư pháp 5 21580
20 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con (QT.TP.31-X) Hành chính tư pháp 3 20034