UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Thông tin Thủ tục hành chính

Dịch vụ công

# Danh sách dịch vụ công Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (QT30/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 58 554 Nộp hồ sơ
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở (QT31/GD&ÐT) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 444 Nộp hồ sơ
3 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học (QT-GD&ÐT-32) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 70
4 Thủ tục chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT-GD&ÐT-33) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3 71