UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

GỬI CÂU HỎI

Họ và tên không được để trống.
Tiêu đề câu hỏi không được để trống.
Nội dung câu hỏi không được để trống.

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Quyên về việc: Xin cấp giấy phép kinh doanh cho cửa hàng thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp

Tôi vừa mở cửa hàng thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp !!! Tôi không biết xin giấy phép kinh doanh cho cửa hàng ở đâu và xin giấy phép kinh doanh loại gì !!! Thực tế cửa hàng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ là chăm sóc sắc đẹp kính mong bộ phận một cửa giải đáp cho tôi về vấn đề này.
Thủ tục Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể. I. Tên thủ tục hành chính : Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể. II. Cơ quan nhận hồ sơ : UBND Thành phố Thái Nguyên III. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Ủy ban nhân dân huyện IV. Hồ sơ gồm : (1 bộ) A. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện : Ăn uống, giải khát. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) 4. Giấy chứng nhận ATVSTP (bản photo) B. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Buôn bán tạp hóa, VPP. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) C. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Buôn bán thuốc, mở phòng mạch. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) 4. Giấy chúng nhận đủ điều kiện hành nghề (bản photo) 5. Bằng cấp liên quan (bản photo) D. Ngành ngề kinh doanh có điều kiện: Dịch vụ cầm đồ, photocopy, hàn xì. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) 4. Giấy chứng nhận PCCC, ANTT (bản photo) E. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Internet. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) 4. Chứng chỉ A hoặc B vi tính (bản photo) 5. Giấy chứng nhận PCCC, ANTT (bản photo) 6. Phiếu khảo sát của Bưu điện về cung cấp dịch vụ (bản photo) F. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Nhà trọ. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (Bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) 4. Đơn xin phép xây dựng (bản photo) 5 .Giấy chứng nhận PCCC, ANTT (bản photo) G. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Chăn nuôi, thu mua phế liệu. 1. Đơn xin cấp giấy phép ĐKKD (bản chính theo mẫu) 2. Giấy CMND, hộ khẩu (bản photo) 3. Giấy chứng nhận QSDĐ (bản photo) 4. Bản cam kết môi trường (bản photo) 5. Giấy chứng nhận PCCC (bản photo) V. Thời gian giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.